#

Welkom op onze Website    

J02 Fûgelwille | Update: 25 November 2020 | Webbeheer: Henk Geertsma

#

N.B.v.V.>

NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS

Als u in Nederland woont kunt u het beste lid worden van een van de vele plaatselijke afdelingen van de NBvV. U ontvangt dan maandelijks het tijdschrift 'Onze Vogels' u krijgt uw eigen kweeknummer en u kunt ringen voor uw vogels bestellen. Bij zo'n plaatselijke vereniging kunt u gemakkelijk in contact komen met andere vogelliefhebbers en deelnemen aan de activiteiten.

Lid Worden >

We hebben één op één telefonisch overleg gehad( Bestuur en commissie leden ). Helaas hebben we moeten besluiten  dat de T.T. 2020 niet door kan gaan. Reden zijn de ons opgelegde RIVM regels, afstand houden,  minder inbreng van vogels en sponsoren die ook afhaken. Wij, het bestuur betreurd deze stap maar we kunnen in onze vereniging het risico niet nemen. Laten we ons gaan richten op een gezonde T.T. 2021.

                          

September 2020 2e editie.

Het idee van onze webbeheerder Henk om een digitale krant uit te brengen is door het bestuur goed ontvangen. Een aantal prototypen zijn aan het bestuur voorgelegd. Geen enkele was fout. Henk bracht zelf telkens verbeteringen aan. En Henk kennende zal dat ook de komende kranten wel gebeuren.

Opdracht aan ons als leden om Henk te voeden met info. 

In deze krant is de aftrap voor;

''GEEF DE PEN AAN''

       voor Evert.

Clubblad:

Downloaden!

Flipbook!

#