#

  • T.T. Secretaris ?

  • Zijn er nog kandidaten voor T.T.Secretaris,

  • U/Jij/je mag  hier op reageren.

  • Mailtje naar: secretaris@fugelwille.nl

  • T.T. Commissielid

  • Lolke van der Hoef.

  • Gorredijk..