Bestuur / T.T. Secretaris / T.T. Commissieleden / Webbeheer /Redactie.

Voorzitter

 

Cor Rijpma

Oldeholtpade

Secretaris

 

Jannes van Veenen

Heerenveen

Penningmeester

Henk de Jong

Sintjohannesga

Bank rek nr.: IBAN: NL53RABO0330.9065.50

Ringencommissaris

Evert de Bruin

Oudeschoot

T.T. Secretaris

Hubert Schoonhoven

Nijeberkoop

Algemeen bestuurslid

Brand Stoelwinder

Jubbega

Materialen beheer

Wolter Stoelwinder

Oudehorne

T.T.Commissieleden

Lolke van der Hoef (Gorredijk)

Meinardus. Homans (Gorredijk)

Ralph Sidorak (Gorrredijk)

Webbeheer

Hendrik Geertsma

Wolvega

Redactie Fûgelwille

Hendrik Geertsma

Evert de Bruin

Printversie bestuur