Voorzitter

Cor Rijpma

Oldeholtpade. Email: voorzitter@fugelwille.nl

Penningmeester

Henk de Jong

Sintjohannesga. Email: penningmeester@fugelwille.nl

Bankrekening: Iban:  NL53 RABO 0330 9065 50 

T.n.v. : Penningmeester v.v. Fûgelwille, Sintjohannesga.

Secretaris

Jannes van Veenen

Heerenveen. Email: secretaris@fugelwille.nl

Algemeen bestuurslid

Franke Geert Talman

Jubbega. Email: algemeenbestuurslid@fugelwille.nl

Algemeen bestuurslid (Materialenbeheer)

Wolter Stoelwinder

Oudehorne. Email: materialenbeheer@fugelwille.nl

T.T. Bestuur

T.T. Secretaris

Hubert Schoonhoven

Nijeberkoop. Email: ttsecretaris@fugelwille.nl

T.T. Commissielid

Meinardus Homans

Gorredijk. Email: ttcommissielid.1@fugelwille.nl

T.T. Commissielid

Ralph Sidorak

Gorredijk. Email: ttcommissielid.2@fugelwille.nl

T.T. Commissielid

Lolke van der Hoef

Gorredijk.

T.T. Commissielid

Brant Kort

Gorredijk. Email: ttcommissielid.3@fugelwille.nl

Redactie / Webbeheer / Printversie

Redactie

Evert de Bruin    (Oudeschoot).

Henk Geertsma   (Wolvega).

Email:redactie@fugelwille.nl

Webbeheer (Webmaster)

Henk Geertsma (Wolvega).

Email: webbeheer@fugelwille.nl

Wilt u een stukje schrijven over uw hobby vogels kweken, voor in het clubblad dat kan.

Kopie graag inleveren voor de 14e editie voor 1 September  2023

Kunt u contact opnemen met Evert de Bruin. Tel: 06-23020522  of

Email: redactie@fugelwille.nl

Printversie!

Bestuur

Printversie bestuur!