Wie Zijn Wij

Wij zijn de vogelvereniging "FUGELWILLE" te Jubbega en opgericht op 18 November 1969. Onze leden houden zich in hoofdzaak bezig met het houden en kweken van kooi- en volièrevogels.We zijn een zeer enthousiaste club ca.60 leden die veel plezier beleven aan deze schitterende hobby. Onze vereniging is aangesloten bij de N.B.v.V. (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers).

Wij staan ingeschreven als vereniging bij de KVK (Kamer van Koophandel).

Zo verzorgen we verenigingsavonden voor onze leden. Organiseren we jaarlijks onze afdelingstentoonstelling. Ook doen enkele leden van onze vereniging mee aan de districtstentoonstelling, enkelen doen tevens mee aan het Nederlands-kampioenschap van de N.B.v.V.  Met een lidmaatschap van onze Vogelvereniging, bent u verzekerd van de juiste begeleiding en advisering betreffende uw hobby. Tijdens onze clubavonden (enkele in het jaar), kunt u veel kennis van zaken opdoen. Tevens elke maand het kleurrijke maandblad ONZE VOGELS, uitgegeven door de N.B.v.V.

Tijdens een Ledenvergadering bespreken we onze kweekervaringen van dat jaar.

 

En kunt u met een eigen uniek kweeknummer, ringen bestellen voor uw te kweken vogels, deze kun je dan digitaal bestellen. Om de 3 maanden komt er een digitale clubblad uit (4 x per jaar) deze bestaat uit 6/8/10/12 pagina's, deze wordt naar de leden via de mail verzonden.

Jeugd: Het is algemeen bekend, dat onze jeugd het kweken van vogels niet zo meer ziet zitten. Toch willen we niet nalaten de jeugd te inspireren, stimuleren, met vogels te beginnen, een geweldige en leerzame hobby, waarbij wij ze graag begeleiden en welkom heten in onze vereniging. Als u overweegt vogels te houden, kunt u altijd vrijblijvend informatie vragen bij het bestuur. Ook is het mogelijk een bezoek te brengen aan onze ledenvergadering, geheel vrijblijvend, onder het genot van een bakje koffie, wisselen we graag met u van gedachten over deze mooie hobby.

 

Een stukje Historie:

Op 18 november 1969 werd in het ''Buurthuis'' te Jubbega, door enkele enthousiaste vogelliefhebbers een vogelvereniging opgericht. Men wilde deze vereniging oprichten met de volgende doelstellingen: Meer uitwisseling van onderling contact tussen de leden. Het onderling uitwisselen van gedachten over de vogelsport en niet onbelangrijk het houden en meedoen aan vogel tentoonstellingen. Als laatste doelstelling wil ik u de mooie zinsnede niet onthouden, n.l. ''Meer liefde tot onze mooie sport, de vogel liefhebberij te tonen''.De oprichting vergadering was ''groots'' aangekondigd, middels het plaatselijke blad (de regio krant) van Jubbega en omstreken, genoemd ''Regio vizier''. In deze krant had men een advertentie, met een uitnodiging voor deze oprichting vergadering geplaatst. Door het slechte weer waren er niet al te veel liefhebbers aanwezig, maar men kon toch 10 leden inschrijven.

In die tijd moest men minimaal 14 leden inschrijven om een afdeling binnen de NBvV te vormen. Toch waren de aanwezige leden van mening dat er desondanks wel een bestuur moest worden gevormd. Men was er stellig van overtuigd dat meer vogelliefhebbers uit de omgeving zich bij deze nieuwe vereniging zouden aansluiten. In deze vergadering werd het bestuur gekozen:

Vrij direct na deze oprichting vergadering is er een bestuursvergadering gehouden. Op 1 januari 1970 kon er gestart worden met 33 leden, waaronder 1 vrouwelijk liefhebster. Tegelijkertijd is toen de naam van de vereniging ontstaan n.l. ''Fûgelwille''.