DIERENWET

Er is een wet in de Eerste Kamer der Staten Generaal aangenomen welke betrekking heeft over het houden van dieren in het algemeen in Nederland.

      DOCUMENT TE DOWNLODENVan het bestuur van Volièrevereniging Fûgelwille te Jubbega e.o. Voor alle leden:

Aan alle leden en sponsoren van de vereniging

 

 

Wij blijven als leden en bestuur van de Fûgelwille niet stil zitten en de vergaderingen worden zoals u van het bestuur gewend bent, gewoon gehouden.

Wij als bestuur betreuren het dan ook dat de corona niet alleen ons beheerst, maar eigenlijk de hele wereld.
Het blijft een strijd van 1.5 meter en onze jongen vogels willen graag gezien worden op een T.T..
Iedereen heeft een mening en de besluiten vanuit het kabinet zijn nog steeds niet hoopvol, zo zien we ook de coronacijfers weer opnieuw stijgen.


Als voorzitter denk ik dat menigeen van jullie deze periode zat is. Ondanks de vaccinaties die we ondertussen allemaal al wel ontvangen hebben blijft het oppassen.
De diverse versoepelingen hebben helaas geen positieve ( klinkt raar in de context van positief bij de corona) uitwerking gehad

Als bestuur van vogelvereniging Fûgelwille kijken we graag in de toekomst en liever niet achteruit, maar ook wij zijn aan regels gebonden.
Zoals u op de website hebt kunnen lezen wachten wij met een besluit voordat wij de jaarlijkse T.T. en de jaarlijkse ledenvergadering officieel vastleggen.

Alles zal maatwerk moeten worden, daar bedoel ik mee, wat mogen we wel en wat mogen we niet, sterker nog wat kan en wat kan niet.

Wij als bestuur zijn met het uitroepen van een tentoonstelling en of ledenvergadering op dat moment verantwoordelijk voor uw gezondheid en dan kom ik weer op de zinsnede van hierboven '' ondanks de vaccinaties die we ondertussen allemaal al wel ontvangen hebben blijft het oppassen''

Daarbij gaan wij als bestuur er vanuit dat u mooie vogels hebt gekweekt, dat geeft dan toch nog een zonnige kant aan de schaduwzijde die corona wordt genoemd.

Ons motto is; wij laten onze mooie hobby niet afpakken door het coronavirus en gaan gewoon door.

Voorzitter: Cor Rijpma

 Printversie  Voorwoord

 

Er is hoogpathogeen Vogelgriep vastgesteld. In heel Nederland is een ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven van kracht. Hobbyhouders van hoenderachtigen, kippen, watervogels en loopvogels dienen hun vogels af te schermen voor mogelijke besmetting van buiten. Bijvoorbeeld door de vogels op te hokken, of in volières te plaatsen. De tentoonstellingen kunnen dus doorgang vinden voor de vogels in ons vraagprogramma, behalve de loopvogels, zoals kwartels, patrijzen, enz. Deze zijn ook bij de NBvV nu uitgesloten van de tentoonstellingen. Echter: Binnen een Beschermingsgebied (10km zone) is helaas wel het vervoer van alle vogels en een verzamelverbod (TT) van kracht.

Houd de website van LNV in de gaten voor het laatste nieuws. 

Deze website is leidend voor ons.

Het hoofdbestuur.

Noodzakelijke entbewijzen tegen pseudo-vogelpest (NCD)

    

Inzenders van grondvogels dienen bij het inbrengen van de vogels een geldige ent verklaring of een kopie daarvan af te geven. Deze entverklaring kan bij het uitkooien weer teruggehaald worden bij het tentoonstellingssecretariaat.

NB.: tijdens controles door dierenartsen is afgelopen TT- seizoen gebleken dat de geldige officiële entverklaringen tegen pseudo-vogelpest voorzien dienen te zijn van de ringnummers/identificatienummers van de geënte vogels; de verklaring dient door de dierenarts zelf ondertekend te zijn met vermelding van de geregistreerde soort entstof die hij men gebruikt heeft.

Een formulier hiervoor kunt u hier downloaden