Dan is er weer een nieuw bondskruis. Dat lijkt heel erg op het "oude ".

Het wordt i.v.m. de kosten aan de afdelingen afgeleverd per post, samen

Met de bondsmedailles. Zelf even monteren.

Met sportgroet namens districtsbestuur Friesland

 

Sicco Veenstra

     

NOODZAKELIJKE ENTBEWIJZEN

Noodzakelijke entbewijzen tegen pseudo-vogelpest (NCD)

    

Inzenders van grondvogels dienen bij het inbrengen van de vogels een geldige ent verklaring of een kopie daarvan af te geven. Deze entverklaring kan bij het uitkooien weer teruggehaald worden bij het tentoonstellingssecretariaat.

NB.: tijdens controles door dierenartsen is afgelopen TT- seizoen gebleken dat de geldige officiële entverklaringen tegen pseudo-vogelpest voorzien dienen te zijn van de ringnummers/identificatienummers van de geënte vogels; de verklaring dient door de dierenarts zelf ondertekend te zijn met vermelding van de geregistreerde soort entstof die hij men gebruikt heeft.

Een formulier hiervoor kunt u hier downloaden

DIERENWELZIJN  (RIJKSOVERHEID)

Dierenwelzijn huis- en hobbydieren

Dierenwelzijn Rijksoverheid : 

Mondial Italië 2022

 

HET KAN NOG!!!
Het inschrijven voor de Mondial 2022 in Piacenza (Italië) loopt fantastisch. Aanmeldingen
van rond 700 vogels zijn binnen. Er zijn kwekers die hun inschrijving hebben laten afhangen
van het al dan niet door gaan van de Nederlandse Kampioenschappen. Helaas moest deze
geannuleerd worden.
De lichten voor de Mondial staan echter op groen verzekerd Italië ons. COM Nederland heeft
besloten de inschrijvingstermijn te verlengen naar 17 december.
U kunt dus nog meedoen. Een prachtige ervaring. Voor vervoer naar Italië zorgt COM NLD.
Ook de gezondheidscontrole van de vogels is door hen op geweldige wijze verzorgd.
Voor meer informatie zie www.com-vogels.nl