Belangrijke

Mededelingen

Ledenvergadering en een vogeltentoonstelling  2021 of deze doorgaan,  kan afhankelijk zijn van de persconferentie van 20 september. Het bestuur van Fûgelwille zal na de persconferentie van 20 september een beslissing nemen  of een ledenvergadering / vogeltentoonstelling van 2021 doorgang vind. Nader bericht volgt, we houden jullie op de hoogte

Namens het bestuur Van Fûgelwille.  

T.T. 2021 en Ledenvergadering


Vanwege de maatregelen van het kabinet en het RIVM. Kunnen we nog geen vergaderingen houden, vandaar dit geen doorgang vindt. Het bestuur wil dat iedereen zonder risico een vergadering kan bezoeken. Gezien de omstandigheden kunnen wij dit niet garanderen. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Mocht het zo zijn dat het weer kan melden wij dit via de mail. Wij hopen dat wij dit jaar wel weer een Vogeltentoonstelling kunnen houden, en ledenvergaderingen, dat we elkaar weer kunnen spreken over onze mooie hobby het houden van Vogels.

Namens het bestuur!

DIERENWET

Er is een wet in de Eerste Kamer der Staten Generaal aangenomen welke betrekking heeft over het houden van dieren in het algemeen in Nederland.

DOCUMENT TE DOWNLODEN

Van het bestuur van Volièrevereniging Fûgelwille te Jubbega e.o. Voor alle leden:

 

Aan alle leden en sponsoren van de vereniging

Wij blijven als leden en bestuur van de Fûgelwille niet stil zitten en de vergaderingen worden zoals u van het bestuur gewend bent, gewoon gehouden.

Wij als bestuur betreuren het dan ook dat de corona niet alleen ons beheerst, maar eigenlijk de hele wereld.
Het blijft een strijd van 1.5 meter en onze jongen vogels willen graag gezien worden op een T.T..
Iedereen heeft een mening en de besluiten vanuit het kabinet zijn nog steeds niet hoopvol, zo zien we ook de coronacijfers weer opnieuw stijgen.


Als voorzitter denk ik dat menigeen van jullie deze periode zat is. Ondanks de vaccinaties die we ondertussen allemaal al wel ontvangen hebben blijft het oppassen.
De diverse versoepelingen hebben helaas geen positieve ( klinkt raar in de context van positief bij de corona) uitwerking gehad

Als bestuur van vogelvereniging Fûgelwille kijken we graag in de toekomst en liever niet achteruit, maar ook wij zijn aan regels gebonden.
Zoals u op de website hebt kunnen lezen wachten wij met een besluit voordat wij de jaarlijkse T.T. en de jaarlijkse ledenvergadering officieel vastleggen.

Alles zal maatwerk moeten worden, daar bedoel ik mee, wat mogen we wel en wat mogen we niet, sterker nog wat kan en wat kan niet.

Wij als bestuur zijn met het uitroepen van een tentoonstelling en of ledenvergadering op dat moment verantwoordelijk voor uw gezondheid en dan kom ik weer op de zinsnede van hierboven '' ondanks de vaccinaties die we ondertussen allemaal al wel ontvangen hebben blijft het oppassen''

Daarbij gaan wij als bestuur er vanuit dat u mooie vogels hebt gekweekt, dat geeft dan toch nog een zonnige kant aan de schaduwzijde die corona wordt genoemd.

Ons motto is; wij laten onze mooie hobby niet afpakken door het coronavirus en gaan gewoon door.

Voorzitter: Cor Rijpma                                                                                                                                                              

In Zeewolde is hoogpathogeen Vogelgriep vastgesteld. In heel Nederland is een ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven van kracht. Hobbyhouders van hoenderachtigen, kippen, watervogels en loopvogels dienen hun vogels af te schermen voor mogelijke besmetting van buiten. Bijvoorbeeld door de vogels op te hokken, of in voliéres te plaatsen. De tentoonstellingen kunnen dus doorgang vinden voor de vogels in ons vraagprogramma, behalve de loopvogels, zoals kwartels, patrijzen, enz. Deze zijn ook bij de NBvV nu uitgesloten van de tentoonstellingen.

Houd de website van LNV in de gaten voor het laatste nieuws. LNV: