Page 1 - Fûgelwille
P. 1

Fûgelwille




































            LOCATIE T.T. 2019               IMPRESSIE T.T. 2019               NIEUWE VLUCHTEN

                            TE JOBBEGEA                         2021 Clubblad 4 editie,
                                                                    e
                                                             Maand Maart


         De Fûgel krante ( Ynformaasje oer Fûgelwille en de N.B.v.V.)





                                                 Contributie

                                                 Wordt u nieuw lid € 32,50 p/jaar.
                                                 Jeugdlid € 17,50 p/jaar.

                                                 Aanmelding voor jeugdlid moet je 6 jaar zijn en jonger
                                                 dan 17 jaar. Aanmelden via www.fugelwille.nl







                                                 Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Link:
                                                 http://www.nbvv.nl.







                                                 N.B.V.V. DISTRICKT FFRIESLAND
      N.B.v.V. Als u in Nederland woont kunt u het beste lid worden vaan één
      van de vele plaatselijke afdelingen van de N.B.v.V. U ontvangt dan           Link: http://www.districtfriesland-nbvv.nl/
      maandelijks het vogelblad ’ONZE VOGELS U krijgt uw eigen kweek
      nummer en u kunt ringen voor uw vogels bestellen. Bij zo’n plaatselijke        N.B.V.V. FACEBOOK
      vereniging kunt u gemakkelijk in contact komen met andere verenigingen.

                                                 https://www.facebook.com/NBvV. Vogelbond.
                                                 Nederland/
                            Links afdelingen             Voorlichtings bulletin N.B.v.V.


                            N.B.v.V. Friesland.            Voorlichtingsbulletin Maart 2021

                                                 Voorlichtingsbulletin aanvulling februari 2021

                                                 Voorlichtingsbulletin februari 2021

                            BEO Bolsward               Voorlichtingsbulletin december 2020

                            De Edel zanger Franeker          Voorlichtingsbulletin oktober 2020

                            De Nachtegaal Ferwerd           Voorlichtingsbulletin augustus 2020 – Keuringen

                            De Woudzangers Drogeham e.o.       Voorlichtingsbulletin augustus 2020

                            Leeuwarder Vogelvrienden         Voorlichtingsbulletin juli 2020

                            Lemster Voliere vrienden         Voorlichtingsbulletin juni 2020 Update 10 juni

                            Voliere Vereniging SWH          Voorlichtingsbulletin mei 2020 Update 25 mei

                             Volièrevereniging Leeuwarderadeel    Voorlichtingsbulletin mei 2020 Aanvulling Corona

                             Volièrevereniging Zanglust Joure    Voorlichtingsbulletin mei 2020 Update Corona

                            VV Surhuisterveen e.o.          Voorlichtingsbulletin april 2020

                            VV Zanglust                Voorlichtingsbulletin maart 2020

                            Volièrevereniging Fûgelwille       Voorlichtingsbulletin februari 2020

                                                 Bijlage Voorlichtingsbulletin
                                                 Keurrichtlijnen voor DTT en NK keuring.pdf

                                                                           1
   1   2   3   4   5